Makseinfo

Maksta saab ülekandega SEB a/a EE101010220197929220 maksekorraldusel märkida saajaks - Baltic Restaurants Estonia AS.

Selgitusse märkida õpilase ees- ja perekonnanimi, klass

  • Näide: Mari Tamm, 8B.

Toiduraha palume maksta eelneva kuu 25 -ks kuupäevaks.

Puudumine

Lapse puudumisel koolist teatada sellest kohviku tel. 57 877 805, et saaks lapse toidult maha kanda.
Toidult arvestatakse maha järgneval päeval, teatamise päevast.

Hinnakiri

Tartu Herbert Masingu Koolis toidupäeva hind:

  • 1.-4. klassi õpilastel on toidupäev 1,10€, millest Tartu linn maksab kinni 0,90€ ja lapsevanem 0,20€.
  • 5.-9. klassi õpilastel on toidupäev 1,36€, millest Tartu linn maksab kinni 0,90€ ja lapsevanem 0,46€.
  • 10.-12. klassi õpilastel on toidupäev 1,36€ koolitoit ja 1,80€ poistepraad, millest riik maksab kinni 0,78€ ja lapsevanem 0,58€ (poisteprae puhul maksab lapsevanem 1,02€)
  • Pikapäevarühma eine maksumus on 1,00 €.

1.-4. klassi õpilaste toiduraha (september - detsember 75 päeva - 15,00 €)

September 21 päeva 4,20 €
Oktoober 16 päeva 3,20 €
November 22 päeva 4,40 €
Detsember 16 päeva 3,20 €

5.-9. klassi õpilaste toiduraha (september - detsember 75 päeva - 34,50 €)

September 21 päeva 9,66 €
Oktoober 16 päeva 7,36 €
November 22 päeva 10,12 €
Detsember 16 päeva 7,36 €

10.-12. klassi õpilaste toiduraha (september - detsember 75 päeva - 43,50 €)

September 21 päeva 12,18 €
Oktoober 16 päeva 9,28 €
November 22 päeva 12,76 €
Detsember 16 päeva 9,28 €

Poiste prae maksumus (september - detsember 75 päeva - 76,50 €)

September 21 päeva 21,42 €
Oktoober  16 päeva 16,32 € 
November  22 päeva 22,44 € 
Detsember  16 päeva 16,32 € 

 Vaata söökla kontakte