Tartu Herbert Masingu Kool asutati 1992. aastal terviseprobleemidega laste õpetamiseks.

Kooli peahoone asus 2005. aasta augustini Kalevi tn 13 villas, mis kuni 1939. aastani kuulus Saksamaale emigreerunud Herbert Masingu (8.08.1924–6.04.1996) perekonnale. Alates 1993. aastast olid koolil Herbert Masinguga tihedad kontaktid. Saksamaal asuva Karl Kübeli Fondi kaudu toetas ta kooli materiaalselt kuni oma surmani 1996. aastal. Lugupidamisest ja soovist säilitada tema mälestust kannab kool alates 1997. aasta kevadest Herbert Masingu nime.

Kooli kasvamise tõttu jäi aga Kalevi tn villa kitsaks ning aastast 2005 asub kool Vanemuise 33 õppehoones. 2010. aastal avati Ameerika Ühendriikide Euroopa Väekoondise toetusel valminud juurdeehitus ja noortekeskuse renoveeritud ruumid.

Kooli direktorid

Siim Värv 2019–...

Tiina Kallavus 2005–2019

Krista Eller 1992–2005

Kalevi 13 majast

Kalevi 13 maja, mis valmis 1913. aastal, lasi endale elamuks ja kontoriks ehitada arst Konrad Pfaff. Omapärane villa sai eeskujuks mitmele Tartus 1920ndatel valminud hoonele. Alates 1939. aastast oli maja perekond Masingute käes. Teise ilmasõja järel loodi sinna esmalt laste tuberkuloosihaigla, seejärel 1946. aastal liigeseprobleemidega laste sanatoorne kool, mis hiljem hakkas kandma nime Tartu Sanatoorne Kool. Kool tegutses seal 1991. aastani.
Hetkel tegutseb meie endises koolihoones Tartu Loomemajanduskeskus.

Kalevi 13
Allikas: Tartu Loomemajanduskeskus

Loe lisaks:

Jaak Laarman kirjutas Tartu Sanatoorsest Koolist artikli: „Jaak Laarman: Püsivaid mälestusi lagunevast majast” – Tartu Postimees, 12. märts 2008 (http://tartu.postimees.ee/1768943/jaak-laarman-pusivaid-malestusi-lagunevast-majast).

Kalevi tänava sanatoorsest koolist on mälestusteraamatu “Maja täis mälestusi: sanatooriumi lood” koostanud Guido Arro ja Luule Alati.

Teated