Hoolekogu koosseis 2023/24 õppeaastal

Mario Raitar – vilistlaste esindaja

Ave Karu – toetava organisatsiooni esindaja

Oliver Andreson – õpilaste esindaja

Monika Metsaru - vanemate esindaja (I kooliaste)

Kalev Kääpa – vanemate esindaja (II kooliaste)

Heili Rohtla – vanemate esindaja (III kooliaste)

Riin Tamm – vanemate esindaja (gümnaasium)

Ilje Piir – õppenõukogu esindaja

Eliza Zaslavski – õppenõukogu esindaja

Airi Toit – õppenõukogu esindaja

Merle Kivest – Tartu linna esindaja

Teated