Hoolekogu koosseis 2022/23 õppeaastal

Mario Raitar – vilistlaste esindaja

Marianne Kuzemtšenko – toetava organisatsiooni esindaja

Oliver Andreson – õpilaste esindaja

Monika Metsaru - vanemate esindaja (I kooliaste)

Sirle Jallai – vanemate esindaja (I kooliaste)

Kalev Kääpa – vanemate esindaja (II kooliaste)

Relika Padar – vanemate esindaja (II kooliaste)

Triin Sooberg – vanemate esindaja (III kooliaste)

Leelo Sillaots-Javoiš – vanemate esindaja (III kooliaste)

Inga Kippasto – vanemate esindaja (III kooliaste)

Jaanus Kaasik – vanemate esindaja (III kooliaste)

Riin Tamm – vanemate esindaja (gümnaasium)

Ilje Piir – õppenõukogu esindaja

Urmas Heinaste – õppenõukogu esindaja

Eliza Zaslavski – õppenõukogu esindaja

Teated