Oskuste õpe on lastele mõeldud probleemide lahendamise meetod, mille aluseks on lahenduskeskse lühiteraapia põhimõtted. Oskuste õppe abil omandavad lapsed oskusi, et toime tulla ja lahendada mitmeid psüühilisi ja sotsiaalseid probleeme. Meetodi väljatöötjateks on Ben Furman ja sotsiaalpsühholoog Tapani Ahola ning eripedagoogid Sirpa Birni ja Tuija Teräväga.

21.02.2017 koolituspäeva ajakava Tartu Herbert Masingu Koolis

Koolitaja Ben Furman

10.00

  • Mis on lahenduskeskne psühholoogia
  • Põngerjaõpetuse tutvustus
  • Kuidas motiveerida õpilasi oma enda probleeme lahendama
  • Kuidas pidada laste ja nende vanematega häid jutuajamisi

13-13.45 Lõuna

13.45

  • Kuidas parandada koostööd vanematega
  • Kuidas liikuda karistamiselt laste juhendamisele, et nad oma tegude eest ise vastutust võtaksid
  • Kuidas kasutada Põngerjaõpetust kogu klassiga
  • Küsimused ja vastused

16.00 Päeva lõpp


Oskuste õppe keskne idee käsitleb suurt osa laste probleemidest oskusena, mida on võimalik õppida või täiendada. Teisiti öeldes – lastel ei ole mitte probleeme, vaid on oskusi, mida nad veel ei ole ära õppinud. Taoline positiivne lähenemine toetab lapsi käitumisraskustest ülesaamisel, aidates seega vähendada probleemse käitumisega koos käivaid probleeme nagu näiteks koolist väljalangemine või õppedukuse alanemine. Samuti toetab see õpilasi nende väärtuste ja eneseväärikuse kujundamisel, kuna võrreldes probleemide lahendamise keskse lähenemisega muudab oskuste õpe sotsiaalsete oskuste arengu lapse jaoks meeldivaks rahuldust pakkuvaks kogemuseks, toetades seega usku endasse kui isikusse, kes suudab raskusi ületada.


Programmi elluviimist toetavad Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik tegevuse „Koolimeeskondade ühine õppimine haridusuuenduste rakendumiseks“ raames.

raske