Märtsis Masingu kooli külastanud Londoni märulipolitseinik James tundis ennast nii puudutatuna, et otsutas 23. aprillil toimuval Londoni maratonil joosta Masingu kooli heaks ja kutsub kõiki annetusi tegema. Kui tunned, et saad ja soovid panustada, anna märku selle lingi kaudu:

https://goo.gl/forms/1YMI48aJbhPCq4rx1

Infot võib julgelt jagada kõikide oma sõprade ja tuttavatega.

Jamesi enda eesti- ja inglisekeelse pöördumise leiate allpool:

Tere, minu nimi on James ja ma olen politseinik Londonist. Sel aastal jooksen ma Londoni maratonil, mis toimub pühapäeval, 23. aprillil 2017. Maraton on 26,2 miili (42,2 km) pikk.

Ehk te küsite iseendalt, miks ma olen otsustanud maratoni Tartu Herbert Masingu Kooli heaks joosta? Pärast õpetajate Sanna, Eliza, Eneli ja Martiniga kohtumist inspireeris mind see, mida ma kuulsin nende raske töö ja pühendumise kohta, et tagada iga päev igale lapsele parim võimalik haridus. Mind hämmastas ka nende kolleegide – teiste õpetajate, vabatahtlike, tugispetsialistide ja sööklapersonali – pühendumus. Tundsin ennast märtsis maailma kõige õnnelikuma mehena, kui direktor Tiina Kallavus andis mulle võimaluse tulla kooli ja kohtuda mõnede lastega. Saan mõlemad käed südamel öelda, et nautisin sellest iga hetke. Mul oli võimalus rääkida lastega oma tööst ja ma tundsin, et mul oli võimalus ka neid kuulata, nendega jutu peale saada, mis aitas mul mõista neid kui inimesi. Mõistan, et elu võib meie kõigi jaoks mõnikord raske olla, nii tööl kui ka kodus ning see võib tekitada väljakutseid ja takistusi, kuid me peaksime alati mäletama häid asju, mis meie elus on ja olema jätkuvalt naerusuised ja õnnelikud.

Seetõttu olen ma otsustanud koguda nii palju raha kui võimalik, et korraldada koolis üritus, kus õpilased, õpetajad ja kool saaksid vastu võtta tunnustuse, mida nad väärivad. Loodan, et see aitab tulevikus õpilastel jätkata õppimist ja arenemist ning saavutada kõike, millest nad unistavad. Ei ole veel otsustatud, mis üritus see on, aga see võiks olla näiteks pidu, kus saab mänge mängida, toitu süüa ja palju naeratusi ja naeru luua!

Aga ma ei saa seda üksinda teha, ma vajan teie abi… Palun kaaluge minu maratonil jooksmise sponsoreerimist. Iga summa, mis te annetate, on kõrgelt hinnatud ja iga euro aitab üritusel pisut kauem kesta. Aitäh juba ette!

Peatse kohtumiseni!
Jay!Hello, my name is James and I am a Police officer from London. This year I will be completing the "2017 Virgin London marathon" which is taking place on Sunday 23rd April 2017. The marathon is 26.2 miles long.

You may be asking yourselves why I have decided to run the marathon for Tartu Herbert Masingu Kool? Since meeting and becoming friends with teachers Sanna, Eliza, Eneli and Marten I was inspired to hear of their hard work, dedication and commitment in providing the best possible education to children every day. I was amazed to see the dedication of their colleagues too, this being other teachers, volunteers, support staff and canteen staff. I felt like the luckiest guy in the world in March when I was also given the opportunity by the principle Tiina Kallavus to come to the school and meet her and some of the children. I can say with both hands on my heart that I loved every single moment of it. I had the chance to speak with the children about my job and I felt I also had the opportunity to listen to them, connect with them which helped me understand who they were as people. I understand that life can be hard sometimes for us all, both at work and at home which creates different challenges and obstacles, but we should always remember the good things in life and continue to smile and be happy.

Therefore, I have decided to try and raise as much money as possible to hold an event at the school, where the students, teachers and the school can receive the recognition/awareness it deserves. This I hope in the future will help the students continue to learn, develop and achieve whatever they dream to achieve. It hasn't been decided what the event will be yet but this could be a party, where games could be played, food can be eaten and lots of smiles and laughter could be created!

But I can't do it alone, I need your help.... Please could you consider sponsoring me to run the marathon, any amount you donate would be greatly appreciated and every Euro donated will help the event last a little bit longer. thankyou in advance

See you all soon!

Jay!