24.04.2017 on Tartu Herbert Masingu Koolis taas e-õppe päev.

Seekordse e-õppe päeva teema on Enesekontrollitestid õppimise toetajana.

E-õppe päeval osalevad õpilased ei pea sel päeval kooli tulema (v.a. 9., 11. ja 12. klass kellel on sel päeval (proovi)eksamid).

Detailne info e-õppe päeva kohta on edastatud õppijatele ja lastevanematele klassijuhatajate poolt.

E-õppe päeva eesmärkideks on:

  • suunata õppijaid iseseisvalt õppima kasutades selleks enesekontrolliteste;
  • suunata õppijaid enda õppimise üle mõtisklema suunates neid vastama refleksiooni küsimustele;
  • suunata õpetajaid koostama enesekontrolliteste LearningApps.org keskkonnas ning neid õpilastega jagama;
  • saada õppijatelt tagasisidet nende õppimise kohta;
  • arendada õpetajate digipädevusi ja koostööoskusi.