Alates uuest õppeaastast alates hakkab Tartus kogu koolilõunaga seonduv infovahetus ja arvlemine toimuma e-keskkonnas ARNO (www.tartu.ee/arno).

See muudab lapse koolitoiduga tegelemise vanema jaoks lihtsamaks ja ülevaatlikumaks.

Tartus hariduse valdkonnas kasutusele võetud e-keskkond ARNO, mille kaudu jagatakse linna lasteaia- ja koolikohti, võimaldab nüüd lapsevanemal valida koolilõunapaketti ja tasuda selle eest, muuta oma valikuid või loobuda koolilõunast ja teatada puudumistest.

Tutvustav juhend asub siin.