12.-16. märtsini on Tartu Herbert Masingu Koolil külas õpilased ja õpetajad Euroopa partnerkoolidest. Tegu on Erasmus+ projekti „Nonformal for All“ noorte koolituskohtumisega.

Viie päeva jooksul viivad Rumeenia, Ungari, Türgi, Portugali, Norra ja muidugi Eesti õpetajad eri riikidest pärit noortega läbi kõige eripalgelisemaid mitteformaalseid tegevusi. See annab noortele võimaluse kogeda ühistegevusi rahvusvahelises grupis ning õpetajatele võimaluse õppida üksteiselt eri riikides kasutatavaid lähenemisi ja meetodeid. Projekti laiemaks eesmärgiks on toetada erivajadustega õpilaste suuremat kaasatust läbi mitteformaalse õppe.

Loe projekti kohta täpsemalt: http://masing.tartu.ee/koolist-kompetents/projektid