Igal aastal tunnustab linn kolme olulist tegu Tartu haridusmaastikul. 2018 aasta tegu hariduses üks nominente on Tartu linna kompetentsikeskuste võrgustik. Kompetentsikeskused pakuvad nõustamisi ja koolitusi HEV lastega töötavatele õpetajatele, spetsialistidele, lapsevanematele ja KOV töötajatele eesmärgiga toetada HEV laste ja noorte arendamist ja õpetamist.  Võrgustikku kuuluvad Tartu Herbert Masingu Kool, Tartu Kroonuaia Kool, Tartu Maarja Kool, Tartu Lasteaed Pääsupesa, Tartu Lasteaed Rõõmupesa ja Hariduse Tugiteenuste Keskus. Täpsemalt on kompetentsikeskuste kohta võimalik lugeda https://www.tartu.ee/et/tugiteenused#kompetentsikeskused