Õppe korraldamisel arvestatakse välisõhu temperatuuri ja tuule kiiruse koosmõjust sõltuvat tuule-külma indeksit ning organismile tegelikult toimivat välisõhu temperatuuri.

Õppetunnid võib ära jätta, kui sõit kooli ja tagasi ei ole korraldatud ja tegelikult toimiv välisõhu temperatuur on:
1) –20 °C ja madalam (1.–6. klassi puhul);
2) –25 °C ja madalam (7.–9. klassi puhul).

Madalast välisõhu temperatuurist hoolimata kooli tulnud õpilastele korraldatakse kojusaatmise võimaluseni erinevaid tegevusi.

Kehalise kasvatuse tunde võib läbi viia õues:
1) 1.–6. klassi õpilastele tegelikult toimival välisõhu temperatuuril kuni –10 °C;
2) 7.–12. klassi õpilastele tegelikult toimival välisõhu temperatuuril kuni –15 °C;
3) mõõduka tuule korral tuulekiirusel kuni 8 m/s.

Tegelikult toimivat välisõhu temperatuuri hinnatakse Riigi Ilmateenistuse veebilehel (http://www.ilmateenistus.ee/) avaldatud igapäevaste ilmavaatluste andmete ja tuule-külma indeksi tabeli alusel.

Vaata ilmaandmeid Tartus.