Tartu Herbert Masingu Kooli õppeaasta avaaktus toimub 2. septembril 2019, kell 10:00.