Alates 16. märtsist on kogu Tartu Herbert Masingu Kooli õppetöö vastavalt valitsuse ja linna soovitustele viidud distantsõppele. Praktikas tähendab see seda, et õpetajad panevad õppetöö tunniplaanipõhiselt üles Stuudiumisse, kus on kirjas nii õppeülesanded kui ka nende esitamise ja kontrollimise tingimused. Õpiülesanded pannakse Stuudiumisse hiljemalt õppepäeva alguseks.

Rehabilitatsiooniteenused toimuvad sel perioodil vastavalt kokkulepetele ja e-vahendite kaudu.

Täpsema info saamiseks ja küsimuste korral pöörduge palun klassijuhataja poole.