Alates 18. maist toimub lisaks distantsõppele Tartu Herbert Masingu Koolis ka osaline kontakttöö. Kõikide peredega, kelle lapsi kooli oodatakse, võtab ühendust klassijuhataja ja täpsustab üle tehnilised üksikasjad.

Kõikide õpilaste puhul, kellega klassijuhataja ühendust võtnud ei ole, jätkub õpe sarnaselt seni kestnule. Õpilastega, kellega jätkub distantsõpe, on eeldus, et keskendutakse kordamisele ning õppetöö maht väheneb. Õpilastega, kellel on distantsõppe perioodist või varasematest trimestritest võlgnevusi, on õpetajatel võimalus jätkata tööd distantsõppe vormis või (kokkuleppel) vahetute kohtumistena kuni õppeperioodi lõpuni (hinded pannakse välja 05.06.2020)

Rehabilitatsiooniteenused toimuvad alates 18.05 kontaktsena.

Täpsema info saamiseks ja küsimuste korral pöörduge palun klassijuhataja poole.