Eelmisel reedel külastas meie kooli Tarbatu Tervisepargi meeskond ja andis üle koolilaste liikumisaktiivsust toetava kingituse - Boccia mängu.
Boccia on itaalia päritoluga pallimäng, mis meenutab petangi ning mida mängitakse nii võistkondliku kui individuaalmänguna. Mängu ideeks on saada oma pallid lähemale märkpallile kui vastased. Boccia on mäng, mida saavad mängida kõik - ka väga raske (liikumis)puudega ja eakad inimesed.

Mangu jaoks kogus Tarbatu Tervisepark annetusi traditsioonilise "Esimese koolikella jooksuga", mis sel aastal toimus virtuaalselt. Masingu kool valiti kingisaajaks, et toetada erivajadustega laste, sealjuures just liikumispuudega laste, võimalust osaleda aktiivselt spordielus. Sest nagu Tervisepargi juht Kadri Pill rõhutas, on spordi suureks osaks just laste sotsiaalsuse toetamine. Boccia näol on ka tegemist ametlikult paraolümpia programmi kuuluva spordialaga.

Esimene päev mänguga tutvusmist tõi rohkelt elevust kooli õpetajatele ja tehtud said ka esmiesed katsetused õpilatsega. Mäng oli esmasel katsetamisel ühtviisi kaasahaarav nii esimese klassi õpilastele kui abiturientidele.

Täname Tarbatu Terviseparki ja Paraolumpia komiteed põneva ja arendava kingituse eest ja nagu kokku lepitud, siis kohtume sõpruskohtumise raames juba järgmise aasta "Esimese koolikella jooksul".

Boccia