Tartu Herbert Masingu Kool jätkab 18. detsembrini tööd tunniplaanijärgselt kontaktõppe vormis. Ära jäävad kõik klassideülesed ühisüritused. 21.-22. detsember toimub õppetöö distantsõppe vormis.

Täpsem info klassijuhatajatelt.