Hetkel ei ole kahjuks pakkuda nõustamiseks vabu aegu, kõik nõustamisajad kuni juuni 2024 (k.a) on juba broneeritud. Ka on järgmiseks, 2024/25 õppeaastaks Tartu Herbert Masingu Koolis enamus klassikomplekte komplekteeritud. Täiesti uued klassikomplektid avame vaid 1.klassidesse ja 10.klassi.

Selleks, et teaksime täpsemat infot teie soovi kohta meie poole pöördumiseks, palume teil jätta oma kontaktandmed sobivasse vormi. Selle alusel saame nõustamiskeskuse tööd paremini korraldada. Võtame kõikidega, kes oma andmed uuesti sisestavad ise ühendust.

Kontaktandmed saate jätta siia:

  1. kui soovite nõustamist lapse eripäradega toimetulekuks praeguses haridusasutuses;
  2. kui olete huvitatud astumast 10. klass/gümnaasiumi;
  3. kui teie laps astub sügisel 2024 1. klassi ja soov on asuda õppima Tartu Herbert Masingu Kooli;

Lugupidamisega

Tartu Herbert Masingu Kooli kompetentsikeskuse meeskond

Teated