Eelkooli, mis toimub iga õppeaasta teisel poolaastal (jaanuarist aprillini), on oodatud sügisel kooliteed alustavad 6-7 aastased lapsed, kes psüühiliste eripärade tõttu vajavad kohandatud õpikeskkonda. Ennekõike on eelkool suunatud autismispektrihäirega ning traumakogemusega lastele.

Eelkooli eesmärgiks on:

  • sotsiaalsete oskuste ja õpioskuste kujundamine
  • kõne arengu toetamine
  • lugemise ja kirjutamise eeloskuste kujundamine
  • matemaatiliste põhimõistete loomise toetamine
  • peenmotoorsete oskuste arendamine

Eelkooli viivad läbi diagnostilist õpetamist rakendavad Masingu kooli klassiõpetajad, keda pedagoogilis-psühholoogilise hindamise osas toetavad psühholoog, eripedagoog, sotsiaalpedagoog ja logopeed. Töös lastega kasutame TEACCH meetodit, mille alustaladeks on aja ja ruumi struktureeritus, lapse eripäradel põhinev individuaalne lähenemine ja koostöö perega.

Eelkooli tegevusi koordineerib eripedagoog-metoodik Merje Kivikas. Täpsem info eelkooli toimumise ning registreerumise kohta avaldatakse kooli kodulehel.

Eelkooli infopäev

Eelkooli infopäev toimub 15.11. kl 17.30-18.30. Tartu Herbert Masingu Kooli aulas.

Tutvustame eelkoolis käivate laste vanematele ja teistele huvilistele (lasteaiad, Tartu linnas 1.klassi astuvate haridusliku erivajadusega laste vanemad jm) Masingu kooli sihtgruppi ja võimalusi, kooli õppemetoodikat ja õppekorraldust.

Koolitused eelkooli lastevanematele

Esimesse klassi astuvate laste vanematele mõeldud koolitused keskenduvad sellele, kuidas (autistlikku) last kooliks ette valmistada ning kuidas võimalikult sihipäraselt ja sujuvalt esimesel kooliaastal toimuvate muutustega koduses keskkonnas toime tulla.

Koolitusele on oodatud

  • Masingu eelkoolis käivate laste vanemad
  • Masingu kooli I kooliastmes õppivate laste vanemad
  • lasteaiaealiste autistlike laste vanemad

Koolitused toimuvad kolmel korral, eelkooli tundidega samal ajal, kl 16-17.30

24.01.24 Autistliku lapse päevakava ning tegevuste planeerimine (Merje Kivikas)
31.01.24 Kommunikatsioon ja alternatiivkommunikatsioon (Liis Rumm)
07.02.24 Käitumise juhtimine ja rahustamisrutiinid (Marju Aas)

Lisainfo See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Teated