Õppeaastat puudutavad olulisemad kuupäevad on kooliaasta kalendris.

Õppetöö toimub vastavalt direktori poolt kinnitatud tunniplaanile ja kooli õppekavale.

Omavahelise info liikumise toetamiseks:

  • toimub kord kuus infotund (hübriidversioonis)
  • on tunniplaanis kõikidele töötajatele tunnivaba aruteluaeg teisipäeval ja neljapäeval 1. tunni ajal
  • on planeeritud aruteluaega kord kuus toimuvatel e-õppepäevadel.

Koolitöötajate omavaheline suhtlus on üles ehitatud maksimaalselt horisontaalse organisatsiooni tööpõhimõtteid arvestades. See tähendab, et puudub range hierarhiline käsuliin ning suur osa töölasest suhtlusest toimub ajutise iseloomuga töögruppides, näiteks:

  • Lennupõhised grupid
  • Ainealased grupid
  • Ülesandepõhised grupid (nt ürituse korraldamisel) jm.

Koolis tegutseb laiendatud juhtkond, mis on üheks aastaks valitav töötajate esinduskogu, mille eesmärgiks on kujundada laiemapõhjalisi seisukohti kogu kooli hõlmavate teemade puhul. Tegu on vabatahtlikul alusel toimiva grupiga mille liikmeid ei tasustata. Laiendatud juhtkonna koosseis töötab jaanuarist detsembri lõpuni.

Koolis toimuvad sündmused on kirjas üldtööplaanis. Uue õppeaasta üldtööplaani koostamine toimub meeskonnatööna juuni ja augusti arengupäevadel.

Ametlik suhtluskanal õpilaste ja vanematega on Stuudium.

Teated