Õppeaastat puudutavad olulisemad kuupäevad on kooliaasta kalendris.

Õppetöö toimub vastavalt direktori poolt kinnitatud tunniplaanile ja kooli õppekavale.

Koolis toimuvad sündmused on kirjas üldtööplaanis.

Õppetöö paremaks korraldamiseks on koolis moodustatud neli õppetooli. Õppetoolide kokkusaamised toimuvad igakuiselt teisipäevasel või neljapäevasel koosoleku ajal kell 8.00.

Jooksvaid küsimusi arutatakse igal esmaspäeval toimuval juhtkonna nõupidamisel kell 10.00. Juhtkonna liikmed koos õppetoolide juhtide, rehabilitatsioonikeskuse ja ravikodu esindajatega moodustavad laiendatud juhtkonna. Laiendatud juhtkond koguneb nõupidamisteks üle nädala esmaspäeviti.

Jooksvaid küsimusi arutatakse igal esmaspäeval toimuval juhtkonna nõupidamisel kell 10.00. Jooksva info edastamine kollektiivile (koos sisekoolitustega) toimub igateisipäevases infotunnis algusega kell 8.00, samuti töötajate infolisti ja infostendi (asub õpetajate toas) kaudu.

Infotund kogu kooli töötajaskonnale toimub minimaalselt 1 kord kuus, teisipäeviti kell 8.00.

Ametlik suhtluskanal õpilaste ja vanematega on Stuudium.

Teated