Õppeaastat puudutavad olulisemad kuupäevad on kooliaasta kalendris.

Õppetöö toimub vastavalt direktori poolt kinnitatud tunniplaanile ja kooli õppekavale (Põhikooli õppekava, Gümnaasiumi õppekava).

Koolis toimuvad sündmused on kirjas üldtööplaanis.

Jooksvaid küsimusi arutatakse igal esmaspäeval toimuval juhtkonna nõupidamisel kell 13.00. Jooksva info edastamine kollektiivile (koos sisekoolitustega) toimub igaesmaspäevases infotunnis algusega kell 8.00, samuti töötajate infolisti ja infostendi (asub õpetajate toas) kaudu.

Õppetöö paremaks korraldamiseks on koolis moodustatud järgmised õppetoolid.

Tugiõpet ja tervisekaitset kureerib kooli tervisenõukogu.

Jooksvaid küsimusi arutatakse igal esmaspäeval toimuval juhtkonna nõupidamisel kell 13.00. Jooksva info edastamine kollektiivile (koos sisekoolitustega) toimub igatesipäevases infotunnis algusega kell 9.00, samuti töötajate infolisti ja infostendi (asub õpetajate toas) kaudu.

Õpilastele vajalik info edastatakse Stuudiumi, mKlassijuhataja ja klassijuhatajatundide kaudu.

Lastevanematele vajalik tagasiside toimub läbi Stuudiumi, samuti lastevanemate klassi- ja üldkoosolekul ning arenguvestlustel.

Teated