THMK THS

Õpilaste arengu igakülgseks - haridus, sotsiaalne areng, psüühiline ning füüsiline tervis - toetamiseks töötavad Tartu Herbert Masingu Koolis erinevad tugispetsialistid. Tugispetsialistide ülesandeks on koostöös koolisisese- ja koolivälise võrgustikuga toetada ning nõustada õpilasi, lapsevanemaid ning lapsega töötavaid õpetajaid.

Tugispetsialistid - sh kooliarst ja -õde, psühhiaater, psühholoogid, sotsiaalpedagoogid, eripedagoogid, logopeedid, füsioterapeudid - töötavad olenevalt töö spetsiifikast nii individuaalselt kui gruppidega.

Tugispetsialistid moodustavad klassi ümber tervikliku tugimeeskonna, mis arvestab nii lapse kui klassi spetsiifilisi vajadusi. Meeskonda kuuluvad lisaks pedagoogidele (sh klassijuhataja, abiõpetaja) ka sotsiaalpedagoog, psühholoog, eripedagoog, logopeed, füsioterpeut; rehabilitatsioonispetsialistide esindajana (rehabilitatsiooniplaani olemasolul) ka juhtumikorraldaja (fookuses eesmärgipärane töö perega), vajadusel tugiisik. Tugispetsialistid töötavad nii individuaal- kui klassitasandil, konsulteerides ja nõustades lisaks õpilastele regulaarselt ja süstemaatiliselt ka õpetajat ning lapsevanemat, andes oma panuse individuaalse õppekava (IÕK) ning käitumise tugikava koostamisel ja rakendamisel ning tehes lapse arengut puudutavaid tähelepanekuid lapse individuaalse arengu jälgimise kaarti (ÕIK).

Tugigrupi tööpõhimõtted

Tugispetsialistid koonduvad tugigruppi, mille ülesandeks on iganädalaste kohtumiste kaudu parandada spetsialistidevahelist infovahetust, edendada süsteemset koostööd ning toetada tugispetsialistide psühhohügieeni. Tugigrupi kohtumised toimuvad regulaarselt, iganädalaselt.

Lisaks tugigrupi meeskonnakohtumistele, toimuvad tugigrupi eestvedamisel ning pedagoogide osalusel regulaarselt ka õpilase- või klassipõhised juhtumiarutelud, perevestlusted (lapsevanemad, psühholoog-sotsiaalpedagoog, vajadusel klassijuhataja) ja lennupõhised arutelud.

Lisaks õpilaste ning vanemate toetamisele on tugigrupp pakkumas toetust ka kolleegidele - oluline on abi keeruliste juhtumite lahendamisel, nõustamis-ja mentortegevus, kovisioonigruppide eestvedamine, psühhohügieeni hoidvateks individuaalnõustamiseks võimaluste pakkumine. Igakuiselt on võimalik registreerud ka individuaalsele töönõustamisele kriisipsühholoogi juures. Regulaarselt toimuvad sise- ja väliskoolitused, kus on võimalik osaleda nii koolitaja kui koolitatavana.
Osana kooli tugimeeskonnast on tajutav ka kooli rehabilitatsiooniasutus, kus on võimalik saada logopeedi, eripedagoogi, psühholoogi, sotsiaaltöötaja, pereterapeudi, füsioterapeudi , loovterepeudi ning arsti (sh psühhiaater) teenust.

Tugigrupi tööd koordineerib HEV koordinaator, tugiteenuste juht Marju Aas (See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.).

Teated