Interaktsioonikeskuse näol on tegemist koolimajas asuvate ruumidega, mis on kujundatud ja sisustatud erinevate õppemetoodikate praktiseerimiseks. Suurimat rõhku on pandud kõnet asendavate ja toetavate meetodite rakendamisele läbi erinevate kõrg- ja madal tehnoloogiliste vahendite. Olemas on erinevad kommunikaatorid, suhtlusraamatud ja programmid, vastavalt lapse vajadustele ja võimekusele luua suhtlusvahendeid. Ruumides teevad igapäevaselt tööd logopeed, eripedagoog, aga ka klassiõpetajad eesmärgiga kujundada ja õpetada süstemaatiliselt lapsele kommunikatiivseid osaoskusi.

Kasutades erinevaid kõnet asendavaid ja toetavaid (alternatiivkommunikatsiooni) lähenemisviise on võimalik olulisel määral parandada laste ja seeläbi neid ümbritsevate inimeste üldist toimetulekut. Lisaks süstemaatilisele lapse kommunikatiivsete oskuste kujundamisele pakub interaktsioonikeskus võimaluse toetada koolituse ja nõustamisega vanemaid ja lastega töötavaid spetsialiste üle Eesti, andes neile võimaluse jälgida ja õppida juba kogenud spetsialistidelt.

Teated