Uurimistööde ajakava 2017/2018. õppeaastal

Juhendid

Loovtööde ajakava 2017/2018. õppeaastal

  • Sügisvaheajaks valtakse loovtööde teemad ja juhendajad.
  • 11. novembril 2017 toimub korralduskoosolek, valitakse hindamiskomisjon ja komisjoni esimees.
  • Eelhindamine – 9. aprilliks 2018 esitatakse loovtöö ja raport (max 2 lehte A4 formaadis).
  • Töödega tutvumine – 17. aprilliks 2018 on komisjon töödega tutvunud ja andnud tagasisidet õpilasele ja tema juhendajale ning teinud vajalikud parendamisettepanekud.
  • 17. aprill 2018 kell 8.00 toimub infotunni ajal hindamiskomisjoni koosolek arutamaks jooksvaid küsimusi ning panemaks paika täpset kaitsmise ajakava.
  • Kaitsmine: kaitsmine toimub 31. mai 2018 algusega kell 8.30. Ruumi täpsustame 17. aprill 2018.
  • Järelkaitsmine toimub 7. Juuni 2018 algusega kell 8.30. Täpsem korraldus sõltub tööde hulgast.
  • Vajadusel määratakse järelakaitsmise kuupäev augustis.

Teated