Gümnaasiumi uurimistöö ja praktilise töö korraldus 2018/19. õppeaastal

Juhendid

Põhikooli loovtööde korraldus 2018/19. õppeaastal

  • Sügisvaheajaks (24.10.18) valitakse loovtööde teemad ja juhendajad. (Vt stuudium-tera kaust- põhikooli loovtööd)
  • 24. oktoobril 2018.a. toimub korralduskoosolek, valitakse hindamiskomisjon (5 liiget) ja komisjoni esimees. (esimees: Marten Pirts, liikmed: Kai Kull, Kristin Leis-Kooskora, Martin Pihl, Marten Pirts, Kristina Kõiv, Liia Salum, Joosep Kivimäe, Marko Kuusik, Heikki Põldma)
  • Eelhindamine – 15. aprilliks 2019 esitatakse loovtöö ja raport (max 2 lehte A4 formaadis)
  • Töödega tutvumine – 29. aprilliks 2019 on komisjon töödega tutvunud ja andnud tagasisidet õpilasele ja tema juhendajale ning teinud vajalikud parendamisettepanekud.
  • 30. aprill 2019 kell 8.00 toimub infotunni ajal hindamiskomisjoni koosolek arutamaks jooksvaid küsimusi ning panemaks paika täpset kaitsmise ajakava.
  • Kaitsmine: kaitsmine toimub 31. mai 2019 algusega kell 8.30 ruumis 323a.
  • Järelkaitsmine toimub 7. juuni 2019 algusega kell 8.30. Täpsem korraldus sõltub tööde hulgast.
  • Vajadusel määratakse järelkaitsmise kuupäev augustis.

Teated