THMK kompetentsikeskus nupp

THMK Kompetentsikeskuse kaudu pakume tundeelu- ja käitumishäirete ning autismispektrihäirega lastevanematele nõustamist HEV õpilaste toetamiseks tavakoolis. Täpsem info ja registreerimine asub SIIN!

THMK lastevanemate kool

Lisaks pakume lastevanemate kooli kaudu lastevanematele tasuta koolitusi eesmärgiga pakkuda vanematele tuge lapse mõistmise ja kasvatamise protsessis. Koolituste kava ja registreerimine asub SIIN!

Lisaks spetsialistide nõustamisele on vanemal võimalik osaleda lapsevanemate kogemusnõustamise gruppides, mis tegutsevad kooli juures ning koondavad lapsevanemaid, kes jagavad oma kogemusi. (Tutvu kooli juures tegutsevate tugigruppidega).

Teated