Terviseteenus Tartu Herbert Masingu Koolis toimub lapse terviseprobleemidest lähtuvalt ja tihedas koostöös kooli personali, lastevanemate, pere- ja eriarstidega. Terviseteenuste osutamisel ja õppetöös lapse tervisliku seisundiga arvestamisel on oluline, et kooli tervishoiutöötajal oleks olemas informatsioon kooli saabuva või siin õppiva õpilase krooniliste somaatiliste haiguste, ravi ja uuringute kohta. Lapsevanematel ja õpilastel omakorda on võimalus saada kooli meditsiinikabinetist infot vaktsineerimiste ja erinevate terviseseisundite kohta.

Tartu Herbert Masingu Koolis osutavad tervishoiuteenust perearst/kooliarst Kristin Mäger ja meditsiiniõed Juliana Kõrgekuhi ja Jaana Daniel.

Meie missioon - toetada ühiskonna jõupingutusi, andmaks meie kooli õpilastele parim võimalik terviseteenus ja terviseõpe koolikeskkonnas.

Koolitervisesüsteem on üles ehitatud nii, et see toetab maksimaalselt lapse tervist, arengut ja heaolu. Olulised on järgmised kaheksa komponenti:

THMK koolitervis

Koolitervishoiuteenus hõlmab:

  • haiguste ennetamist,
  • õpilaste tervise edendamist,
  • tervisekaitset,
  • abi ägedate ja krooniliste haigustega toimetulekul,
  • esmaabi osutamist õnnetuste puhul.

Loe täpsemat ülevaadet koolitervishoiuteenustest.

Tartu Herbert Masingu Kool ühines 2009. aasta kevadel Eestis tervist edendavate koolide võrgustikuga. Sellest lähtuvalt on ka meie kooli tervishoiuteenus järginud selle liikumise poolt aktsepteeritud vaateid laste tervise eest hoolitsemisel, tervisedenduses ja haiguste ennetamisel.

Teated