Tartu Herbert Masingu Koolis järgitakse tervist edendavate koolide põhimõtteid, rakendatakse neid koolielu praktikates, lõimitakse kooli tegevuskavadesse, üritustesse ja igapäevastesse tegevustesse rohkem tervist edendavaid tegevusi.

Tervist edendavate koolide (TEK) ühendus sai alguse Eesti 1993. aastal. TEK liikumine põhineb tervise ja hariduse valdkonna koostööl ja tugineb Ottawa harta põhimõtetele (vt www.tai.ee ).

Tervist edendavate koolide ülesanne on oma tegevuse kaudu järjepidevalt toetada ja kujundada kooli sisemisi kvalitatiivseid muutusi vastavalt väliskeskkonnast tulevatele mõjutustele, rajada selline elu- ja töökeskkond, mis arendab ja tugevdab tervist.

Tegevusse on kaasatud õpilased, õpetajad, lapsevanemad ja kooli teenindav personal. Tartu Herbert Masingu Kool liitus TEK võrgustikuga 21.05.2009.

Teated