Pepleri õppekeskus on mõeldud umbes 20 autistlikule lapsele, kes vajavad eriti tugevalt struktureeritud õpikeskkonda. Keskus tegutseb pikapäevakoolina, kus lapsed saavad struktureeritud õpikeskkonnas viibida tööpäevadel kl 9 - 16ni ja lisaks akadeemiliste teadmiste omandamisele pannakse pikapäevakoolis suuremat rõhku sotsiaalsete oskuste omandamisele ja rahustamisrutiinidele.

Õpetamine Pepleri õppekeskuses toimub samuti TEACCH-meetodi alusel vt. õpilahendustest struktureeritud õpe.

Teated